Consulting

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Aby firma mogła się prawidłowo rozwijać, niezbędne jest posiadanie pracowników z odpowiednimi kompetencjami. Niestety wszystkiego nie są Państwo w stanie zweryfikować podczas zatrudniania. Dopiero po czasie da się zanalizować, czy dany pracownik działa według tego, co deklarował, czy też wymaga doszkolenia na niektórych płaszczyznach. Kompetencje jednostki wpływają w bezpośredni sposób na jej motywację, a więc i na sprawność działania zespołu.

Co zrobić, aby sprawdzić, czy pracownik wie, jak wykonywać obowiązki?

To, co istotne w pracy na konkretnym stanowisku, to wiedza i kompetencje. Odpowiednie doświadczenie pozwala na wykonywanie obowiązków według przyjętych reguł, z zachowaniem bezpieczeństwa. Ze względu na brak możliwości sprawdzenia wiedzy pracownika w praktyce, należy przez jakiś czas od momentu zatrudnienia analizować jego pracę, aby zagwarantować sobie prawidłowe działanie całego zespołu i korygować ewentualne błędy. Aby można było dokładnie zweryfikować pracę jednostki, warto przeprowadzić diagnozę potrzeb rozwojowych, która pozwoli sprawdzić poziom wiedzy i innych zmiennych odpowiadających za jej pracę.

Czym jest diagnoza potrzeb rozwojowych, a czym luka kompetencyjna?

Czynności wykonywane przez naszych specjalistów polegają na zanalizowaniu luk kompetencyjnych pracowników, które mogą wynikać z różnych powodów. Luka tego rodzaju jest zbiorem całej wiedzy, umiejętności i cech, których dany pracownik nie posiada, a musi posiadać, aby wykonywać swoje obowiązki w prawidłowy sposób.

Diagnoza potrzeb rozwojowych to sprawdzenie Państwa pracowników i miejsca pracy pod kątem:

  • Wiedzy i kompetencji
  • Motywacji
  • Zasobów sprzętowych
  • Doinformowania
  • Jakości życia w zakładzie pracy

Na podstawie przeprowadzonej analizy, która polega na całodziennej obserwacji i wnikliwym wywiadzie jednostki, stworzymy dla Państwa raport, który pozwoli zobaczyć, jakie potrzeby rozwojowe posiada konkretna jednostka. Czas realizacji zlecenia i jego całkowity koszt uzależnione są od indywidualnych przypadków, które omawiamy z Państwem podczas spotkania.

Dlaczego warto mnie wybrać?

Wychodząc naprzeciw największym wymaganiom, podchodzimy do naszych zadań profesjonalnie i szczegółowo. Wobec czego nasze analizy obejmują:

Jakich efektów można się spodziewać?

Dzięki diagnozie potrzeb rozwojowych, znajdziemy luki kompetencyjne pracowników, dzięki czemu będziemy wiedzieć, w jakich obszarach należy pracować, aby się ich pozbyć. Otrzymacie Państwo raport z przeprowadzonych badań diagnostycznych i projekt rozwojowy, na którego podstawie będą mogli Państwo doszkalać swoich pracowników.