Consulting

Doradztwo personalne

Zważając na oczekiwania firmy co do zatrudnionego pracownika, należy zwrócić uwagę również na to, czy Państwo zaoferowali mu wszystko, czego na danym stanowisku pracy potrzebuje. Kluczowe jest oczywiście właściwe traktowanie pracownika, jednakże równie ważne jest okresowe analizowanie jego pracy pod kątem założonych celów i standardów nałożonych na dane stanowisko.

Po co analizować pracę zatrudnionych osób?

Współpraca w zakresie doradztwa personalnego polega na spotkaniu się z Państwem, jako z właścicielem przedsiębiorstwa w celu przeanalizowania potrzeb Państwa pracowników i stwierdzenia, czy są one spełniane we właściwy sposób. Warto się z nami spotkać, szczególnie w przypadku, gdy zatrudniają Państwo kogoś nowego, gdy planują Państwo awans pracownika, lub też chcą Państwo zmotywować swoich pracowników.

Jak działamy:

Na początku spotykamy się z Państwem w celu zapoznania się z Państwa oczekiwaniami i wymaganiami. Po ustaleniu planu spotykamy się z badaną osobą, aby zanalizować ją pod wieloma kątami. Istotne jest to, że przeprowadzamy szereg testów psychologicznych, opartych na systemie motywacji wewnętrznej, czy też na roli w grupie. Oprócz tego działamy w sposób bardziej bezpośredni. Zlecamy badanej osobie konkretne działanie i w ramach testu obserwujemy jej działanie.

Po wykonaniu całego badania tworzymy całościowy raport na kierownika danej placówki, aby zaznaczyć, kto nadaje się na kierownicze stanowiska w Państwa firmie, czy też kto nadaje się na konkretne stanowisko. Warto skorzystać z naszej wiedzy, którą zdobyliśmy przez lata właściwego przeprowadzania tego rodzaju działań.

Dlaczego warto mnie wybrać?

Wychodząc naprzeciw największym wymaganiom, podchodzimy do naszych zadań profesjonalnie i szczegółowo. Wobec czego nasze analizy obejmują:

Jakich efektów można się spodziewać?

Działając z nami i naszym profesjonalnym podejściem, otrzymają Państwo jedynie pozytywny wyniki. Dzięki nam lepiej dopasują Państwo swoich pracowników do konkretnych zadań, osiągną Państwo wzrost efektywności pracy, w szczególności w zakresie osiągania zamierzonych celów, czy też poprawią Państwo relacje między pracownikami, co zwiększy ich morale, a więc i jakość pracy. Oprócz tego wzrośnie satysfakcja emocjonalna pracowników oraz obsługiwanych przez nich klientów, co jest naturalnym następstwem poprawy komunikacji w pracy.